730 061 061

Nobactel 5 L - do mycia i dezynfekcji powierzchni | Sprawdzony środek francuski

Nobactel to oryginalny francuski preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni. Jest niesamowicie wyadajny. Nobactel to przede wszystkim bezpieczeństwo w Twoim domu, zakładzie pracy, szpitalu, hotelu, ale również bezpieczeństwo np. Twojej hodowli wszędzie tam gdzie czają się bakterie i grzyby. Jest całkowicie bezpieczny.

185,00 

Możliwy odbiór osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 730 061 061.

Odbiór pod adresem: Czerwonka-Parcel 19, 96-500 Sochaczew

Działa grzybobójczo i bakteriobójczo – dezaktywuje wirusa HIV czy wirus choroby COVID-19.

Skutecznie chroni przed:

salmonellą,
gronkowcem,
ospą gołębi,
zapaleniem oskrzeli,
anemią gołębi,
wirusem TRT,
zakażeniami pneumowirusowymi,
zakażeniami panrvowirusowymi,
paramyksowirozą,
oocystami kokcydiów,
bakterią E.Coli.

Nobactel jest nietoksyczny dla ludzi i zwierząt. W 95% ulega biodegradacji. Nie zawiera kwasów, fenoli, rozpuszczalników, utleniaczy, formalin. Jest produktem ekologicznym zgodnym z legislacją europejską Skutecznie działa w temp. od +4*C do +120*C. Nie powoduje korozji. Jest w pełni aktywny w środowisku niejednorodnym. Pozostawia przyjemny zapach świeżości. Jest wiodącym preparatem dezynfekcyjnym w Unii Europejskiej, USA, Kanadzie i Japonii.

ZASTOSOWANIE

Idealny w miejscach takich jak:

zakłady opieki zdrowotnej,
kliniki i przychodnie weterynaryjne,
zakłady przetwórstwa spożywczego,
zakłady rolno-spożywcze,
obiekty inwentarskie,
środki transportu,
klimatyzacje.

Nadaje się także do dezynfekcji i mycia: gołębników, klatek, koszy transportowych, poideł i pojemników na karmę.

SPOSÓB UŻYCIA

Stężenie skuteczne: 2%. W celu sporządzenia 1 litra 2% roztworu należy rozcieńczyć 20 ml preparatu w 980 ml wody wodociągowej o temperaturze pokojowej. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością należy dokładnie spłukać wodą o jakości wody pitnej. Dezynfekcję należy przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż 20*C. Czas dezynfekcji powinien wynosić 5 min. Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed użyciem.

DZIAŁANIE:

Bakteriobójcze – 1% roztwór roboczy skutecznie likwiduje:
Salmonella Staphylococcus Vibrio E. Coli Pseudomonoas Actinobacter Aeromonas Mycobacterium Streptococcus Pasteurella multocida Haemophilus Campylobacter Listeria Klebsiella Actinomyces Erisypelothrix Rhusiopathiae Actinobacillus Proteus Mycoplasma Corybebacterium Bordetella Moraxella

Grzybobójcze – 1% roztwór roboczy skutecznie likwiduje:
Clasporidium cladosporoide, oraz Candida albicans

Oocystobójcze – 1% roztwór roboczy skutecznie likwiduje Oocystykokcydiów

Wirusobójcze – 5% roztwór roboczy skutecznie inaktywuje wirusy wywołujące:
salmonelle, syndrom spadku nieśności, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, ospę gołębi, zakaźną anemię kurcząt, zakaźne zapalenie krtani i
tchawicy, zakażenia pneumowirusowe, zakażenia wirusem TRT, paramyksowirozę gołębi, zakażenia panrvowirusowe, pomór świń, zakażenia reowirusowe, ch. Gumboro, ch. Marcka, ch. Newcastle, ch. Aujeszky itd.

STOSOWANIE koncentratu: Preparat jest koncentratem, który stosuje się w postaci roztworów roboczych:

1% – dezynfekcja bieżąca (profilaktyczna) obiektów.
Stosować do dezynfekcji wszystkich powierzchni, pomieszczeń, maszyn i urządzeń.
Czas działania 5 minut.
1 litr koncentratu = 100 litrów preparatu gotowego do dezynfekcji.
Roztwór 1% można stosować w obecności zwierząt.

2% – dezynfekcja w ogniskach chorób zakaźnych (bakteryjnych i grzybiczych) dezynfekcja urządzeń mających kontakt ze zwierzętami, środków transportu itd.

5% – dezynfekcja w ogniskach chorób zakaźnych (wirusowych), posiada bardzo dobre właściwości myjące (rozpuszcza tłuszcz), można go stosować do mycia wszystkich urządzeń inwentarskich itp.
1 litr koncentratu = 20 litrów preparatu gotowego do dezynfekcji – roztwór 5%.

Przy dezynfekcji metodą zamgławiania lub spryskiwania 1 litr ROZTWORU ROBOCZEGO przeznacza się na 12m3  kubatury pomieszczenia.

Przy dezynfekcji metodą tradycyjną przeznacza się 1 litr ROZTWORU ROBOCZEGO na 3m3 powierzchni.

W przypadku stosowania 100% koncentratu powierzchnię dezynfekowaną należy spłukać wodą.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących stężeń i czasu działania preparatu dla podanych obszarów.

 

skład: propan–2-ol, chlorek didecylodimetyloamonu, etoksylowany alkohol tłuszczowy

POSIADA:
Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia nr 3717/09.
Opinię PZH nr HB/279/00, dopuszczająca do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.
Przebadany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny z Puławach.
Atest PZH nr HŻ/13721/96, dopuszczający do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego na terenie całego kraju.
Spełnia wymogi francuskich norm AFNOR. Preparat został przebadany przez Instytut Pasteura w Paryżu, Instytut Lyonie oraz Uniwersytet Bourgogne w Dijon.

NOBACTEL – karta charakterystyki 2019

Ta strona używa plików Cookies. Przeczytaj więcej w Polityce prywatności. ROZUMIEM